Förteckning över intervjuutskrifter

 

1 Dyviksuddsområdet

 

 

1.1

Dyviksbacken 3

Jan-Olof Plato

2003-11-05

1.2

Dyvikstigen 3

Leif & Ann-Marie Löf

2008-01-12

1.3

Dyviksvägen 22

Ida Lundström

2005-08-07

1.4

Dyviksvägen 51

Åke Åsberg

2005-07-20

1.5

Dyviksuddsvägen 5

Lennart & Lars Horneij

2004-01-17

1.6

Dyviksuddsvägen  17

Gunnar Sävström

2005-08-03

1.7

Dyviksuddsvägen  19

Sven & Britta Broman

Och Lizzie Lalander

2003-12-28

2004-01-02

1.8

Dyviksuddsvägen 26

Hans Jädergård

2005-07-04

1.9

Dyviksuddsvägen 32

Sven Berggren

2005-07-29

1.10

Dyviksuddsvägen 26

Ulf Jädergård

2005-04-17

1.11

Öringhamnsvägen 11

Hans & Lena Guste

2006-08-20

1.12

Öringhamnsvägen 44

Flickorna Lantz

2006-07-26

1.13

Borgviken; Dyviks Gård

David Sandgren och Lennart Grönblad

1970

 

 

2 Breviksområdet

 

 

2.1

Breviks gård

Lars Fermbäck

2004-01-20

2.2

Breviksliden 4

Gerd Hamilton

2003-09-28 & 2008-08-08

2.3

Breviksnäsvägen 6

Otto Reinson

Mars 2008

2.4

Brreviksnäsvägen 8

Gertrud Sterky

2005-02-06

2.5

Breviksnäsvägen 7

Marta Rosenberg

2005-02-05

2.6

Breviksvägen 157

Stina Westergren

2008-04-27

2.7

Breviksvägen 160

Maj-Britt Rydström

2008-03-30

2.8

Breviksvägen 188

Christer & Margareta Hansson

2005-01-02

2.9

Breviksvägen 189

Jan-Olof Plato

2003-11-05

2.10

Breviksvägen 190

Gösta Boström

1991-04-11

2.11

Breviksvägen 190 & 209

Claës Ankarcrona &

Wivica Ankarcrona-Borell

Hösten 2005

2007-08-27

2.12

Breviksvägen 192

Ulla Tiblom

2006-02-15

2.13

Breviksvägen 203. OBS: även Ällmoravägen 17-19

Bo Norstedt

2004-10-13

2.14

Breviksvägen 199

Sten Uggla

2006-01-10

2.15

Stubbvretsvägen3

Gerd Frisk

2004 & 2005

2.16

Älgstigen 5

Peter Hising

2008-03-10

2.17

Ällmoravägen 2 och Breviksvägen 180

Kurt Lagerstam

2005-12-03

2.18

Öringhamnsvägen 7

Agneta von der Groeben, född Setterwall

2008-08-08

2.19

Breviksområdet

Sammanställning av mångas minnen

1970

 

 

3 Ällmoraområdet

 

 

3.1

Noretvägen & Lillström

Jan-Erik Lindqvist

2007-12-05

3.2

Utsiktsvägen 4

Gerhard Holmberg

2004-10-13

3.3

Utsiktsvägen 11

Roland Magnusson

2006-02-18

3.4

Ällmora gård

Kirsten Snellman

2004-10-02

3.5

Ällmora gård

Sven Eriksson

1970

 

 

4 Nytorps- &Trinntorps-området

 

 

4.1

Breviksvägen 25, 27, 29

Majbritt Faith-Ell

Jan/febr 2008

4.2

Breviksvägen 42

Lars & Helene Jaldegren

2005-04-10

4.3

Breviksvägen 77

Anders Gullberg, Björkgården

2010-05-05

4.4

Breviksvägen 120

Gunnar Alvestig

2007-03-17

4.5

Breviksvägen 122

Brita Tufvesson

2006-09-09

4.6

Finborgsvägen 8

Kristina Dahlqvist

2006-09-09

4.7

Finborgsvägen 13

Delar av Bo Bexelius familj

2009-07-15

4.8

Finborgsvägen 14

Sören Matsson

7/8 07 & 22/4 10

4.9

Finborgsvägen 15

Gunilla Eriksson

2008-04-23

4.10

Kråkvägen 4

Åke Skoglund

2008-09-11

4.11

Måsvägen 1

Hans Langenstedt

2010-07-10

4.12

Nötskrikevägen 8

Sten & Margareta Almling

och Elisabeth Arnborg

2004-09-25

4.13

Tonstigen

Anine Atterberg

2004-12-05

4.14

Tonstigen 4

Björn & Eva Svanström

2004-12-15

4.15

Tonstigen 6

Torbjörn Lindström

2010-07-24

4.16

Trinntorp: Simskolan

Britt Lindell

2004-11-06

4.17

Nytorpsområdet

Sammanställning av mångas minnen

1970

 

 

5 Morkärrsområdet

 

 

5.1

Mokärr & Tegelbruket, mm

Ulla Jansson

2006-09-23

5.2

Mokärrs gård

Anna Svensson

1970

 

 

6 Öarna nära halvön

 

 

6.1

Skogsskär

Hans Forsman, Skogsskär

2007-06-29

 

 

7 Hela halvön

 

 

7.1

Dyvik, Brevik, Trinntorp mm

Roland Norberg, Norrgården

2008-06-12

7.2

Mokärr, Tegelbruket, Tolvekarna

Karin Enequist, född Gustavsson

2010-02-03

7.3

Hela halvön

Sammanställning av mångas minnen

1970

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)