3.1 Noretvägen & Lillström

 


Berättelser från 1920-talets Lillström och minnen från 1950-talets Noret


- redigerad utskrift från bandinspelad intervju 2007-12-05
med Jan-Erik Lindqvist.

Min morfar Karl Hjalmar Bergström och mormor Ida Bergström bodde på Lillström med sina tre döttrar från någon gång i början av 1900-talet till mitten av 1930-talet. Den äldsta dottern hette Signe som var född 1904. Mellandottern Greta var född 1906. Min mamma Gerda var ett sladdbarn och föddes 1917. Se bilderna 1a-1k.

På Lillström hade de häst, kalkoner och höns samt 5-6 kor i ladugården. De fiskade mycket. Mjölken rodde de in till slottet och fick nog skjuts därifrån in till Gamla Stan. Mormor ska ha stått och sålt fisk vid Kornhamnstorg.

Min moster Signe har berättat att det också fanns möjlighet att följa med tegelbruksbåtarna till stan. Vad jag nu förstår så gick dessa ibland in till Stockholm från Tegelbruket och man kunde nog få skjuts därifrån i den bogserbåt som släpade pråmar med tegel.

Morfars häst vid Lillström hette Grålle och köptes från Finland omkring år 1918. Jag tror att den då kom från finska armén, för den var skotträdd. Moster Signe var mycket intresserad av att rida på Grålle. Den var vit och verkar ha varit en kombinerad arbets- och ridhäst, se bild 1c & 1d.

Bodde man på Lillström så fick man ro mycket. Mamma har berättat att hon till exempel rodde till slottet ibland för att därifrån gå till dansbanan som fanns vid början av Strandallén ner mot Tyresö Strand.

Smugglingshistorier från Lillström
I familjen fanns det en ingift morbror som hette Bertil Pettersson, som var aktiv spritsmugglare. Han var gift med moster Signe och hade en stor motorbåt av modell petterssonbåt. Till min morfars stora förargelse så hade morbror Bertil valt ut Lillström som ett idealiskt ställe för att mellanlagra smuggelspriten i Luraströms vatten. Morbror Bertil hämtade spriten med sin båt någonstans ifrån ute på fjärdarna och körde den till Lillström. Där förankrades spritdunkarna under vattnet med rep som drogs upp till huset på något sätt och gjordes fast där. Se bild 2.

Bertil var gammal boxare och var nog lite av en råbuse enligt vad jag hört talas om, och i sin ungdom ska han ha varit lite äventyrlig. På 1930- och 1940-talen jobbade han på Atlas Diesel inne i stan. Min morfar var mycket arg på honom för att han höll på med smugglingen vid Lillström.

I mitten av 1920-talet när min mor var en 6, 7 eller kanske 8 år, så tyckte hon det var mycket spännande att sitta på klipporna vid Lillström och se hur poliser åkte med patrullbåtar och letade på Ällmorafjärden. Hon fick inte säga något, men hon visste ju var dunkarna låg gömda.

Min morbror Bertil hade en bror som troligen hette Einar Pettersson och att de två drev smugglingen tillsammans på något sätt. Jag vet inte om även ”Stenis” Stenströmmer var inblandad, men han var i vart fall en gammal god vän till morbror Bertil. På 1950-talet bodde ”Stenis” i ett litet torpliknande hus på Ällmoravägen 6.

Flytten till Noretvägen 26
Omkring 1936 flyttade mina morföräldrar över till Noretvägen 26, där de bodde till 1968/69. Jag vet inte om morfar byggde huset själv eller om det rent av fanns när han köpte fastigheten. Men han och mormor ska ha varit bland de första som köpte tomt på Noretvägen. Se bild 3a-3d.

Morfar var diversearbetare och hjälpte till hos greve Johan Lagergren. Denne kan ha behövt hjälp med bland annat den nya jaktstugan på Hammarberget eller vid Sisshammar, där han bodde några somrar. Morfar ska också ha jobbat på Tegelbruket under vissa tider.
Mina morföräldrar hade mycket kontakt med Sisshammar och med Stormyra och Lillmyra, och med Hanna och Gottfrid Karlsson som bodde tvärs över Ällmorafjärden i en egen liten vik. Där fick min morbror Bertil och jag fiska. Karlssons själva fiskade mycket och hade också några husdjur.

Bergströms vik
Noretviken kallades på 1940- och 50-talen ofta för Bergströms vik, eftersom morfar Bergström hade sin brygga längst in i viken. Stenmark och Eks hade också sina bryggor i viken. Kalle Larsson som bodde på Noretvägen 35 hade sköttorkar på ena sidan av stigen som gick över ängen och morfar hade sina ställningar för att torka skötarna på den andra sidan av stigen.

Det ymmiga fisket
Jag är född 1948 och bodde som barn här ute hela somrarna. Jag fiskade mycket – först tillsammans med morfar och senare mest med morbror Bertil fram till år 1960 ungefär. Vi fiskade med långrev tvärs över Ällmorafjärden söder om Luraström. Vi lade nät i Kokgrytan och från ”Skithusviken” och ut. (Det var mamma som kallade det så efter var Lillströms utedass var beläget.) Vi fick inte fiska på greve Johans vatten vid Sisshammar, men kunde tjuvfiska något i sydkanten av det vattenområdet ibland. Skötarna lade vi längs med det branta berget nedanför Lillström och rakt ut över strömmen. Vi fick så enormt mycket fisk att vi ibland knappast fick upp den i båtarna. Ibland fick vi bogsera in skötarna, för det gick inte att få upp dem i båten.
Vi fiskade aldrig kräftor, men jag har hört att det var morfar som satte ut kräftor i Trollsjön. Kanske gjorde han det på uppdrag från markägaren Lagergren.

Permanetboendet på 1950-talet
När jag var barn var det mest sommarboende vid Noret. Vad jag kan komma ihåg var det förutom mina morföräldrar bara några hus som var bebodda på vintrarna:

Sommarnöjen vid sidan av fisket
Jag bodde på Mokärrsvägen med mina föräldrar, men jag var mest nere vid Noretvägen 26. På somrarna var jag mest tillsammans med morbror Bertil, som bodde tillsammans med moster Signe i huset intill minna morföräldrar. Han var alltid mycket snäll mot mig. Jag fick ett luftgevär av honom, för han var intresserad av jakt; han satt ofta och prickade fiskmåsar när vi var ute och fiskade. Han gav mig också en moped när jag bara var 14 år – så att jag kunde åka till Sjögrens i Brevik och köpa öl åt honom. Både mormor och moster Signe var arga på honom för det, men jag tycke det var jättekul!

Midsommar firades i början av på 1950-talet nere vid Ällmora gård. Där sprang vi med potatisar och hoppade säck och andra typiska midsommarlekar. Senare flyttades festligheterna till Ällmoraängen.
Dansbanan vid Trintorp var ju mycket trevlig. Jag var förbjuden av min mamma att åka moped dit men jag kunde åka med på kompisars mopeder istället. Ibland åkte vi båt till Trintorp. Ernst Nyberg hade båt och hade en far som var handskfabrikör. Ernst hade fått båten av sina föräldrar för sin allergi och bodde nästan på sin båt. Jag var ofta tillsammans med honom ute och badade i skärgården.

Per Oskarson uppträdde ibland vid dansbanan i Trintorp. Han deklamerade och sjön och hade något dragspel som underhållning på midsommaraftons kväll. Det var när jag var 14-16 år, det vill säga omkring år 1962. Jag kommer ihåg hur förbannad Per Oskarson var när han skällde ut raggarna som kom från stan och störde.

Sommarjobb
Mormor odlade mycket hallon och sålde åt alla som bodde härute. Jag var tvungen att plocka. Det skulle till exempel vara tio liter för leverans på lördag. Jag tål fortfarande inte hallon!
Den sommaren som jag konfirmerades i Tyresö kyrka så jobbade jag i Sjögrens affär samtidigt som mamma. Min mamma jobbade där många somrar. Någon sommar jobbade hon i kondiset istället.
Mormor jobbade som städare och tvätterska åt Norstedts semesterhem i Brevik. Hon ska också under någon period ha varit hushållerska åt någon i Lindalen.

Noretperiodens slut 1968
Morfar dog redan 1954 och var blind mot slutet. Jag var ute och ledde honom på vägen ner till Ådängen och tillbaka för att han skulle få lite motion. Eller vallade honom mot Ällmoravägen för att möta moster Signe när hon kom från bussen. Mormor bodde kvar som änka fram till sin död 1967. Sedan sålde döttrarna Noretvägen 26 till barnen Westin. Dessas pappa Sigge Westin var stor sporthandlare och hade en sportaffär på Kungsgatan och bodde sommartid på Klubbgärdesvägen 2 sedan år 1932.

Mina förfäder ligger begravda på kyrkogården vid Lindalen. Flera av de gamla grannarna (såsom Gottfrid Karlsson) ligger också där i en lång rad.
För att komma så nära min barndoms Noret som möjligt, så tog jag över mina föräldrars sommarhus på Mokärrsvägen 63 år 1986. Vi flyttade ut permanent år 1994, rev stugan och byggde nytt. Jag och min familj bodde sedan där permanent fram till år 2004, då vi sålde och flyttade in till Södermalm. Jag trivdes ju aldrig på Mokärrsvägen, utan längtade hela tiden till att bo nere vid vattnet – helst vid Lillström eller vid Noret, men de tomterna kom tyvärr aldrig inom räckhåll för mig.

 
1a. Hela familjen Bergström framför det ännu opanelade bostadshuset i Lillström under pingsten 1918: Mamma är 1 år och mellan mormor och morfar med hennes storasystrar på flankerna.
Foto: Jan-Erik Lindqvist.

 
1b. Lillström pingsten 1918. Framför den ännu inte förbyggda dörren med sin stora stentrappa står: Hanna i Stordal, Agda, Gottfrid & Hulda, Birger från Gustavsberg, Johan & Josefina Rydman från Vissvass (=min mammas morföräldrar), Signe, Greta & Gerda från Lillström, Karl & Ida Bergström född Rydman, Fredrik & Elin Vesterberg född Rydman Torpet Dalarö, Herman Jakobsson född Rydman, Tora Rydman Gotlandsgatan 75, Sigge från Torpet.
Foto: Jan-Erik Lindqvist.

 
1c. Lillström med den finska hästen Grålle, mostrarna Signe och Greta, morfar vid hästhuvudet, okänd man, mormor.
Foto: Jan-Erik Lindqvist.

 
1d. Lillström med ekonomibyggnad som har halva taket utan tegelpannor. På hästen Grålle sitter en okänd person. Till vänster om hästens huvud är Greta och till höger Signe. På marken sitter Gerda och Greta Persson (=väninna) samt en oidentifierad man. Foto: Jan-Erik Lindqvist.

 
1e. Två ekonomibyggnader från Lillström i bakgrunden och Bertil och Signe Pettersson i förgrunden samma sommar som bild 1d , det vill säga 1933.
Foto: Jan-Erik Lindqvist.

 
1f. Framför det panelade bostadshuset vid Lillström, med en nybyggd förstubro framför entrédörren. Sommarkalas med följande personer runt bordet: Morfar med skepparmössa, Signe och Bertil längst bak, mor Gerda, mors morfar som har svart hatt och seglade. Till höger okänd man i väst.
Foto: Jan-Erik Lindqvist.

 
1g. Lillström med en del av bostadshuset till höger och kafferepsbordet.
Troligen samma sommar 1926 som bild 1f.
Foto: Jan-Erik Lindqvist.

 
1h. Nya fina förstubron och högra delen av Lillström-huset med sina fruktträd. Framför är två av barnen. Bilden måste vara från omkring år 1930.
Foto: Jan-Erik Lindqvist.

 
1i. Lillströms gavel, gavelfönster och ena skorsten år 1931 med Signe, Gerda, Greta, Greta Persson, okända damer till höger (eventuellt med namnen Anna och Gunhild).
Foto: Jan-Erik Lindqvist.

 
1j. Interiör från Lillströms storstuga/sovrum julen 1934 med från vänster: Gerda, mammas moster Tora Rydman, bakom henne mormor Ida, ovanför henne Signe med armen om Bertil, Stenis Stenströmer, Greta. Julgranen skymtar till höger. På väggbonaden står broderat ”Han lovade mig sitt hjärta, han lovade mig sin hand”. Mamma var född i sovrummet.
Foto: Jan-Erik Lindqvist.

 
1k. Interiör från Lillströms kök den 21 juli 1935 med moster Signe, mormor, morfar, mamma och Stenis Stenströmer.
Foto: Jan-Erik Lindqvist.

 
2. Morbror Bertil Pettersson med sin motorbåt, här troligen vid Lillströms brygga på 1930-talet med Noret i bakgrunden
Båten användes på 1920- och 1930-talen bland annat för att köra in smuggelsprit från skärgården till Lillström.
Foto: Jan-Erik Lindqvist.

 
3a. Första bilden med nya huset i bakgrunden och tomma potatisåkrar.
Foto: Jan-Erik Lindqvist.

 
3b. Noretvägen 26 när huset är tämligen nytt utan Lillkåk till höger och utan Bertils kåk till vänster. Med Greta, okänd, Signe, Bertil och med mormor längst till höger.
Foto: Jan-Erik Lindqvist.

 
3c. Karl Hjalmar Bergström framför sitt hus och fruktträd  på Noretvägen 26.
Foto: Jan-Erik Lindqvist.

 
3d. Noretvägen 26 med lillkåken till höger, som flyttades därifrån år 1952 till Mokärrsvägen 63.
Foto: Jan-Erik Lindqvist.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)