Ämnen för studiecirklar

  

Tips om ämnen för studiecirklar kring Brevikshalvöns historia

Boken täcker många aspekter av halvöns utveckling med tonvikt 1900-talet. Den ger därigenom underlag för många typer av diskussioner och fördjupningar. Om du klickar på nedanstående kapitel över frågor får du fram diskussion, förslagsvis i form av studiecirklar.
Samtidigt har författarna tvingats sovra hårt och du kan sakna flera historiemoment, som du skulle vilja se kompletterade.
Nedan ges exempel på frågor som kan diskuteras och utvecklas.

Metodmässiga frågor med anknytning till hela boken    
Faror och fördelar med amatörhistoriker?
Farliga frestelser?
Källkritik som viktig metod?
Sanning kontra tolkning?
Författarnas objektivitet och boktextens objektivitet?
Ansvarsfull historia?
Ironi-fara?
Språkvalets betydelser?
Bäst-före-datum?
Bildernas och kartornas inverkan?
Rätt urval?
Problemens betydelse?
Inget kulturarv?

Ämnen med anknytning till kapitel 1
Ortsnamnens betydelse för historiska rötter?

Med anknytning till kapitel 2
Få fakta ger stor tilltro?
Tolkning kan lätt bli avslutande?
1900-talets brytpunkter?

Med anknytning till kapitel 3
Halvön under Hörstadius?

Med anknytning till kapitlen i bokens Del II
Din plats i halvöns historia?
Gnetholmens gåtor?

Med anknytning till kapitel 9
Stockholms närhet och nya transporter?

Med anknytning till kapitel 10
Värnpliktens sekel?
August Srindbergs uppenbarelse?

Med anknytning till kapitel 11
Sandholmens ryssugn?
Utbildningssamhällets framväxt?

Med anknytning till kapitel 12
Telefonkatalogernas sekel?
Den billiga energins sekel?
Sjukvårdsexplosionen?
Sexualrevolutionen?
Från familje-till statstrygghet?

Med anknytning till kapitel 13
Föreningslivets omvandling?

Med anknytning till kapitel 14
Globaliseringens roll för halvöns omvandling?
Högskattesamhällets tid?
Från mansmakt till strävan efter jämlikhet?
Motsättningar mellan olika grupper?
Olika ägares betydelse för Brevikshalvöns utveckling under tiden 1900-2011?
Partipolitikens betydelse för Brevikshalvöns utveckling under tiden 1930-2011?
Massmedias roll i omvandlingen av Brevikshalvön under 1900-talet?

Med anknytning till kapitel 15
Landhöjningen som påverkanskraft?
Natursvärmeriets växlande inriktningar?
Invandrarnas och migrationens betydelse?
Fisket som halvöns bas?
Jaktens roll?
Klimatpåverkan och uthållighet?

Med anknytning till kapitel 16
Brevikshalvöns utveckling under 1900-talet - en fråga om relationer?
Håller historiens vågor?
Individ kontra tidsanda?
Alternativ historia?
Undantag som problem?
Oförutsebara konsekvenser av välmenande mänskliga handlingar?
Finansieringens och det finansiella systemets roll i Brevikshalvöns exploateringsvågor?
Brevikshalvöns roll i regionen?

Med anknytning till kapitel 17
Osäkerheternas roll i Brevikshalvöns utveckling?
Barnens, kvinnornas och männens paradis?
De olyckligas historia?
Halvöns identitet?

Metodfilosofiska frågor med anknytning till hela boken
Skuld till tidigare generationer?
Framsteg kontra förfall?
Den problematiska erfarenheten?
Brevikshalvöns börda?
Brevikshalvöns smärta?
Krönika som alternativ och komplement? (Inklusive Händelser som Tyresö-borna bör ha noterat)

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)