Med anknytning till kapitel 13

                                                      

                                                      Med anknytning till kapitel 13
Föreningslivets omvandling? Föreningslivets historia på halvön har en stor plats i boken. Diskutera: Vad har bristen på närbelägna samlingslokaler betytt? (Det som fanns var: kyrka, skola, lada, storstuga, dansbana, kiosk, kafé, affär.) Vad har bristen på centrumfunktioner betytt? Vad är en förening i dag jämfört med år 1900? Boken berättar bland annat om hur tonåringarna på halvön under hela 1900-talet bildat idrottsföreningar: Vad är det för intressanta skillnader mellan barns och vuxnas föreningar – då och nu?

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)