Med anknytning till kapitel 11

                                                    

                                                     Med anknytning till kapitel 11
Sandholmens ryssugn? I kapitel 11 berättas om en ryssugn som kanske är från år 1719, men som med säkerhet är byggd hösten 1952. Diskutera: Hur skall man se på definitionen av ”ryssugnar” och andra historiska lämningar i Stockholms skärgård?

Utbildningssamhällets framväxt? 1900-talet har inneburit en fantastisk utbildningsexplosion. Även om de flesta av halvöns vuxna invånare formellt var läskunniga år 1900, så förstår man av boken att det inte var så mycket mer för många av de permanentboende. Diskutera hur livet på halvön förändrats som följd av utbildningsexplosionen.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)