Med anknytning till kapitlen i bokens del II

 

                                               Med anknytning till kapitlen i del II
Din plats i halvöns historia? Här förutsätts att du och några bekanta har förfäder som bott på Brevikshalvön. Diskutera: Vilken roll för halvöns utveckling kan man säga att de haft? Vilken roll har du själv spelat? Hur skall rollerna beskrivas på ett meningsfullt sätt? Vilka lokala rötter vill diskussionsgruppen betona? Hur fördelar sig dessa rötter mellan händelser, artefakter, platser, avlidna personer, egna och andra personers handlingar? Hur ser du på det ansvar du eller dina förfäder har för att halvön ser ut som den gör idag?

Gnetholmens gåtor? I kapitel 8 beskriver författarna några historiska gåtor. Diskutera: Hur skall man se på bokens förklaringar och hur skall alternativa förklaringar kunna se ut? Är dessa mer eller mindre sannolika än bokens? Vilka vägar kan tänkas för att eventuellt nå gåtornas lösningar?
Klicka här för att komma till kapitel 8

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)