Med anknytning till kapitel 9

                                                   

                                                  Med anknytning till kapitel 9
Stockholms närhet och nya transporter?
Boken betonar betydelsen av de olika dominerande transportslagen och hur de styrt mycket av halvöns utveckling. Diskutera betydelsen av att Tyresö har gångavstånd till Stockholm. Kan det ha medverkat till att det inte verkar ha utvecklats någon speciellbygdedräkt i Tyresö? Eller är betydelsen av att halvöns invånare hade båtar större för att ingen bygdedräkt verkar ha kommit till för flera hundra år sedan? Kan det vara så att Sorundaborna utvecklade sina folkdräkter därför att det var en mer sluten bygd med mindre täta kontakter med personer från andra kulturer? Diskutera också om det är en bra avvägning att nyare transportslag såsomhelikopter, flygplan, hydrokopter har fått en undanskymd plats i boken. Är det en  bra prioritering avsidutrymmet och kommer samma sak att gälla i nästa bok om säg 50 år?

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)