Med anknytning till kapitel 17

                                                    

                                                      Med anknytning till kapitel 17

Osäkerheternas roll i Brevikshalvöns utveckling? I kapitel 17 beskrivs några viktiga osäkerheter under olika delar av 1900-talet. Diskutera i vilken grad som författarna lyckats fånga upp de viktigaste osäkerheterna och i vilken grad dessa hade betydelse för planer och investeringar. Vilken betydelse har oförutsebara händelser haft i halvöns historia?

Barnens, kvinnornas och männens paradis? Många personer har mycket goda minnen från sin barndoms somrar på Brevikshalvön. De kommer ihåg det mesta som ett liv i ett sommarparadis. Diskutera: I vilken grad stämmer den sammanfattningen? Och hur var det med kvinnorna, som ofta under 1900-talets sommarstugevistelser hade primitiva förhållanden kring matinköp och att till exempel hålla mjölk och annan känslig mat kall i flera dagar utan kylskåp: i vilken utsträckning såg de på sin vistelse på halvön som ett paradis? Var det mer ett paradis (”Lycksalighetens halvö”) för männen, som fick utlopp för skaparkraft att bygga hus, bryggor och anpassa den vilda terrängen till en beboelig tomt? Skaffa fram historiska fakta som belyser olika aspekter på ämnet och diskutera dessutom utifrån vad boken skriver om att det i början av 1900-talete var kvinnorna i Breviks villor som bestämde över hushållet medan männen ”skötte om Sverige”.

De olyckligas historia? Historikerna Henrik Berggren och Lars Trägårdh har år 2006 skrivit en bok om det moderna Sveriges historia. I den boken skriver man bland annat att ”lyckliga folk har ingen historia”. De verkar (på sid 224) mena att svenskarna kom att ”uppfatta sig som ytterligt moderna människor som övervunnit det förflutna och inte längre behövde 1800-talets sagor och legender för att stärka sin självuppfattning. Andra folk hade kultur och historia, svenskarna hade rationalitet och framtiden.” Om det ligger något i den historieuppfattningen, så kan man fråga sig hur man ska se på Brevikshalvöns många personer som nostalgiskt ser tillbaka på sin barndoms lyckliga sommarlov på och vid halvön. Diskutera: Kan man vara lycklig utan att ha kunskap om sina rötter och utan att förstå historiska sammanhang i närmiljön? Kan Berggren-Trägårdhs tes helt eller delvis vara fel eller kan den motsäga förekomsten av det stora behovet av en intressant bok om Brevikshalvöns historia?

Halvöns identitet? Kapitlet lyfter fram några egenskaper som särpräglar Brevikshalvön. Halvöns speciella identitet bestäms av vad som skiljer den från andra geografiska områden. Diskutera: I vilken grad och i vilka avseenden har författarna fångat och beskrivit halvöns identitet? I vilka avseenden håller du med och inte med om kapitlets analys, tolkningar och slutsatser?

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)