Med anknytning till kapitel 3

                                                   

                                                     Med anknytning till kapitel 3
Med halvön under Hörstadius? Bokförfattarna har medvetet skrivit mycket kort om den omfattande uppryckning av Brevikshalvön som skedde under Gustaf Hörstadius tid som godsägare. Diskutera vad som läsaren därigenom missar i förståelse av halvöns innehåll och utseende idag.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)