3.5 Ällmora gård

 

Sven Erikssons minnen från Ällmoraområdet


Med syfte att finna intressanta detaljer som vi kan ha nytta av i vårt bokprojekt har vi läst de cirka 70 intervjuer som Majbritt Faith-Ell gjorde omkring år 1970 och som Inga-Britt Bildt skrivit ut.

Ur det materialet har vi kopierat följande av intresse beträffande Ällmoraområdet

 Sven Eriksson, f. 1921 på Älmora gård
-Vi hade sex kor, ett par kvigor och två hästar. Grisar kunde vi ha ibland och höns hade vi också. Gården var arrendegård till Tyresö gård. Till Älmora gård hörde sexton tunnland jord

Jag gick i Vissvass skola. …… lagfart på ett slags pergamentskinn och som finns i ett arkiv i Uppsala. Det skulle vara från 1399. Vi hade omkring fyra kilometer strand som tillhörde arrendet. På våren fiskade vi gädda och abborre. Fisken sändes med ångbåten från Saltsjö-Brevik till stan. Sen såldes den vid Munk­bron, Kornhamn­storg eller Söder Mälarstrand.

1935 drogs el till Älmoravägen, men inte till själva gården. Vi hade fotogenlampor och under kriget karbid. Bolaget ville inte kosta på arrendebostället el så därför fick vi ingen. Säl har jag sett i Älmorafjärden när jag var liten. När jag var 15 år såg jag säl när jag stod vid Breviks ångbåtsbrygga.
Konrad Jansson, som ägde Funkis i Tyresö för många är sedan, han började med att köra lastbil med passagerare från Ringvägen till Vendelsövägen och som var täckt.
Om man skulle åka till stan fick man gå till Vendelsövägen, 14-15 km.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)