2.4 Breviksnäsvägen 8Minnesanteckning från Gertrud Sterky

24 januari och 6 februari 2005

Gertrud var med midsommaren 1940 och dansade på lupinängen under Uggla (gift med en dotter till Hammarskiöld) som lekledare. Det var antagligen sista sommaren på lupinängen. Sedan dog midsommarfirandet ut. Familjen Uggla hade intet eget hus, tror hon, utan bodde antagligen inneboende hos fruns släktingar.

Angående japanska tomten:
Japanska tomten var fortfarande i strålande skick år 1940 när Gertrud såg den ffg. Men den började förfalla, speciellt efter mitten av 1940-talet, när det varit inbrott och skadegörelse i det japanska huset.

Angående Nyman:
Vetsera låg vid udden med varmvattenbubblor på vintrarna för att hålla isen borta. Sandgren bodde på tomten intill, som Nyman också ägde. Sandgren fungerade som kapten på Vetsera. Sandgren hade från början varit lots.

Nyman styckade om tomterna så att hans egen låg som en tårtbit i mitten och två smala tårtbitar på var sida, varvid den som ligger längst söderut inte fick någon förbindelse med Maruddsvägen. Den fastighetsägaren har nu med stort besvär lyckats ändra på det (genom sprängningsarbeten, förhandlingar och köp) för att kunna komma åt sin egen tomt.

Sterkys villaköp:
Gösta Sterkys mamma och Fru Neijbers mamma var släkt, troligen kusiner med varandra.

Familjen Sterky bodde först några år i Petterssons villa, det vill säga troligen åren 1903-1906, innan de köpte Villa Ekbacken.

Angående kullor på somrarna:
Det var nog bara doktor Lamberg som hade kullor. Att det skulle ha varit flera dalkullor som arbetade på den japanska tomten är knappast troligt. Ej heller att villa Hällevik hade kullor i sitt lillhus: det var nog snarare ett gasthus, d.v.s bostad för den speciellt anställde skeppsgasten.

 

 


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)