4.2 Breviksvägen 42

 

Notat från diskussion 10 april 2005

angående hushistorien för Breviksvägen 42

 

Lasse och Helen Jaldegren köpte fastigheten år 1997 från Per Hiller. Denne hade i sin tur köpt den av Boström (Gösta eller Hilmer, sannolikt Göstas pappa Hilmer Boström). Per Hiller hade köp fastigheten åt sin mamma, som hade arbetat här tidigare. Men hon blev dålig och hamnade på sjukhus, vilket medförde att hon aldrig flyttade hit. Så huset stod tomt i många år.
Det obebodda huset fick med tiden sönderslagna fönster och inredning. Alla möbler i huset var sönderslagna. Golvet var uppbrutet. Det såg förskräckligt ut. Jaldegrens fick köpa fastigheten i och med att de frågade om den var till salu. Per Hiller hade då fått föreläggande från kommunen att rensa upp på tomten. Jaldegrens har foton på hur det såg ut vid köpet.

Huset är byggt år 1933 enligt vad som står i köpehandlingarna. Det ska ha varit hitflyttat från den japanska tomten i Brevik. Här byggdes det från början med sin utbyggnad av en veranda åt SV. Den grunden har mycket tjocka gjutna väggar: kanske blev grunden så tjock för att man gjutit fel, ångrat sig och ville göra verandan 15 cm större åt alla håll.

I garaget fanns det mycket kvarlämnade saker från Boströms tid, bland annat följande som fortfarande finns kvar där:

I en halvrutten kista (nu slängd)  fanns det mycket papper, bland annat stora ritningar över trädgårdar (nu slängda).

Det fanns också något gammalt trädgårdsredskap som Majbritt Faith-Ell fick och som hon troligen nu deponerat till Bygdegårdens samlingar.
Det ska också finnas (numera i ett förråd i Sjöndal) ett eller flera block med bokföring från handelsträdgården och ett foto (med ram) på fru Boström.
Isoleringen i bottenvåningens golv innehåller franska tidningar som tillhört familjen Ankarcrona. Det är dagstidningen Le Temps från januari 1927 till december 1928, adresserade dels till Sten och dels till Kandidat Sven Ankarcrona, bägge med adressen Kommendörsgatan 2, fyra trappor, Stockholm 5.

Angående grannfastigheterna
Per Hiller ägde även Breviksvägen 40 och den tomten köpte Jaldegrens av honom år 2000. På Breviksvägen 40 finns kvar ett litet grått eternithus. I det ska det ha bott ett par, som arbetade i Boströms trädgårdar under somrarna.

I det bruna huset på Nytorpsvägen 3 bor en dam som ska ha varit anställd hos Boström på Breviksvägen 42 – antingen som hushållerska eller som trädgårdsarbetare. Hon kommer ursprungligen från Österrike. En son till Boström ska ha bott i den fastigheten tidigare.

Avslutande preliminär teori (2005-04-20):
Huset på Breviksvägen 42 var tidigare Hasselhyddan, byggt åt JF Pettersson, som dog 1929. Gissningsvis flyttade Hilmer Boström huset till Breviksvägen 40 från nuvarande Öringhamnsvägen 6. Den tomten köptes omkring 1931 av Wictor Forss, som fick sitt stora vita hus ”Nya Sommarbo” färdigbyggt till sin 50-åsdag i maj 1932. Gissningsvis kan Hasselhyddan ha använts där under byggtiden, varefter Hilmer Boström gissningsvis köpt det av Forss. Eftersom Hilmer Boström sedan tio år hade arbetat åt Amiral Ankarcrona så är det lätt att förstå att Hilmer fick dennes gamla tidningsbuntar för att använda som isoleringsmaterial. Hasselhyddan verkar ha innehållit telefonstation från omkring 1906 till sommaren 1926 och var lägre utan ståhöjd i övervåningen på den tiden.

Tillägg från Rolf Sjögren 11/4 2005:
I samband med en pappersinsamling för några decennier sedan var Rolf och plockade ut massor med papper från Boströms garage på Breviksvägen 40. Där fanns då enormt mycket tidningar, ritningar, böcker och annat, som han hjälpte till att samla in. Mycket var så gammalt och intressant att han helst skulle ha önskat att han haft tid att läsa det. Bland annat kommer han ihåg att det fanns ritningar och kostnadsförslag till ett Myresjöhus, som skulle byggas på den fastigheten. Det tilltänkta huset var ungefär lika stort som det hus som nu finns där.

(Myresjöhus AB bildades år 1933 och hade under 1930-talet en blygsam produktion av monteringsfärdiga hus.)

Tillägg från Ellen Ågren 11/4 2005:
Huset var telegrafstation i Brevik till 1926 innan flytten.

Hilmer Boström var gift med Svea. De hyrde ut Breviksvägen 42 till Sigrid (född Gustavsson från Tegelbruket) och Erik Eklund, i vart fall omkring år 1940/41, när Ellen var och hälsade på hos Eklunds på Breviksvägen 42. (Eklunds flyttade senare till Fasanvägen.) Gissningsvis bodde Hilmer och Svea Boström då kvar på den japanska tomten i Brevik och flyttade först i samband med att Hilmer pensionerade sig.
Gösta Boströms fru hette Anna-Lisa och var dotter till Isidor Lindqvist (som var son till kommunalnämndens ordförande August Lindqvist, också på Uddby kraftstation). Gösta och Anna-Lisa Boström hade två barn: dels Rolf som bodde på Nytorpsvägen 3 (sen sålt till Engren) och dels Gunnel. (Något av dessa två barn flyttade sedan till Flatruet eller Bagården.)

Affären på Breviksvägen 38 drevs av Anna-Lisa Boströms syster Märta. Enligt Ellen så har affären alltid haft två våningar, med bostad upptill. Gösta Boström sålde sommartid sina trädgårdsprodukter på trappan till Märtas affär (plus till Konsum och till Södersjukhuset). Vissa somrar hade Gösta mycket folk som sommarjobbade åt honom.

Tillägg 2005-04-16 från Lennart Horneij
Sommaren 1948 bodde Lennart med sin familj i övervåningen av Breviksvägen 42. De hyrde övervåningen av fru Boström (som själv bodde i Brevik). I nedervåningen bodde en annan familj (som hette Svensson eller något annat son-namn, och där mannen var spårvägare).

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)