4.17 Nytorpsområdet

 
Mångas minnen från Nytorpsområdet


Med syfte att finna intressanta detaljer som vi kan ha nytta av i vårt bokprojekt har vi läst de cirka 70 intervjuer som Majbritt Faith-Ell gjorde omkring år 1970
och som Inga-Britt Bildt skrivit ut.

Ur det materialet har vi kopierat följande av intresse för Nytorpsområdet.


Arne Jansson  född 1919
Det kunde vara halt på vägarna vintertid och ibland blev bussen stående. "Sporres backe" vid Björkgården hörde till de besvärliga ställena. Den var värre än Orrnäs­backen. Sporre kom till greve Lagergren och var betjänt hos honom och var med honom i Rom. Sen var han chaufför i trädgården hos min far, körde lastbilen där på senare år. Sen öppnade han eget åkeri. När han dog övertog sonen Ivar åkeriet.

Ulla Jansson, f. 1925
Min farfar och farmor brukade Nytorps gård. Farfar var anställd hos Westerdal. Till 1932 var det en bondgård, det stora röda huset på Nytorpsvägen. Min far var jägare….. I Vissvass skola hade vi luciafirande…

David Sandgren och Lennart Grönblad 
"Snälla Karlsson" köpte Bergvalls hus vid Brobänken. Han köpte huset av markisen för 8.000 kr och sålde efter tio år för 13.000 kr. På 20-30-talet var just det huset smuggelnäste. Bland annat hittade tullen 500 liter sprit under timmervältan där. Spriten var estnisk. Får jag köpa Brobänken? -Det kan väl Karlsson få, sa markisen, men hur har Karlsson tänkt med betalningen då? -Duger det inte med kontanter då? undrade Karlsson, som gick in i sin bod och hämtade 8.000 kr och gav markisen

Ellen Ågren, f. Sporre, f. 1923
Posten till Tyresö kom ut först när mjölk­bilen från gården kommit tillbaka och tiden kunde därför variera. Vi brukade hämta den efter fem sådär. Omkring 1937 kom Rickard och Eva Åkerblom att överta den och då hade bussen börjat gå så det blev litet mera ordning på det hela.

1932 byggde morfar en pensionärsbostad åt sig på Breviks­vägen där jag nu bor. Han ville inte alls flytta dit och gjorde det inte heller. Däremot flyttade mina föräldrar dit omkring 1934. De byggde sedan eget hus på morfars tomt, cirka 1936. 1952 dog min älskade morfar. Samma år fick min bror och jag köpa var sitt av de två husen vid Breviksvägen. Mormor fick undantag hos mig, från 1953 till 1965. Hon dog 1975.
Efter danskvällar vid Edinsborg, Brevik, Älmora loge eller Mokärrs magasin kunde man komma hem och fortsätta dansen…
Pappa hade startat lastbilsåkeri 1932 och körde grus och byggmaterial till de tusentals nybyggarna i Tyresö för nu hade ju tomtförsäljningen kommit igång och en massa vägbyggen likaså. Sen kom kriget 1939 och det blev litet sämre med gengas bland annat.

Eva Sporre, f 1926
….Ivar Sporre, härute. Hans pappa hade avlidit 1950 och han var åkare på Tyresö. Vi övertog hans hus och åkeri och sålde bilarna 1975.

Ingrid Englund född 1928.
Det måste ha varit omkring 1930. Min pappa kom och hämtade dem med häst och släde, lånade från gården, borta vid Finntorp, där Vendelsöbussen passerade Tyresö­vägen.….Tänk, att få åka släde till Tyresö! Det var enda sättet.

Margareta och Sten Almling-Jag är en lycklig pensionär, fyllde 75 år i höstas (1991).  Lotterritomt Nötskrikevägen 8: Det var Ekmans Brädgårdar som hade uppfört husen. Året innan hade de uppfört fyra stugor i hörnet Nytorpsvägen-Breviksvägen. Året efter hade de arbetslösas tombola lotteri igen och då var det Nötskrikevägen 6 som blev bebyggd. Den vann fru Montan (sommarkioskbiträde hos Kalle Norling).

Maj-Britt Faith-Ell:
Min far, Rudolf Storch, som bott i Nytorp sedan 1939, var banchef i Orrnäset och ordnade mycket spännande tennistävlingar mellan Tegelbruket och Orrnäset. De som kristalliserades ut som de bästa fick tävla mot Saltsjöbaden och de bästa därav åkte till Båstad och fortsatte tävla. Så tennis­klubben låg ganska högt i anseende. Vi hade också gratis undervisning av Pramfors, som också satt med som en av de äldsta styrelsemedlemmarna i villaägareföreningen.

Tore Linell har varit vice ordförande i en följd från 1943 till 1968. Han avböjde att bli ordförande. Han var biologilärare i Södra Latin och ordförande i Biologilä­rarnas förening.

Nils Nilsson, f. 1911
Senare, under kriget, arbetade jag hos Hilmer Boström i Nytorp.

Nils Trygg, f. 1917
Stockholmska sommargäster som etablerat sig här skulle ha fint på sina nya tomter. Vi jobbade och trivdes och hade det bra här. Jag arbetade tillsammans med Gösta Boström som "lurade" ut mig hit. Till isleveranserna hade vi en cykelkärra som vi lastade 20 bitar på. Det blev ungefär ett ton. En bit i ett isskåp brukade hålla sig en vecka innan det var dags för att förnya isen. Vi gick från Nytorp och ner till Brevik, 7-8 kilometer, backe upp och backe ner.

Varje lördag hade vi Brevik. Sen var det att bära uppför tomterna på stigarna. Isen tog vi från Öringesjön. Vi hade också handelsträdgård med jordgubbar, grönsaker m m och sålde vid "Nytorps handelsträdgård". Tyresö Handelsträdgård drevs först under Nordiska muse­et. Men de klarade inte av att driva en handelsträdgård. I och med att jag var etablerad i trakten och väl känd så lyckades jag få arrendet. 1 januari 1947 fick jag kon­traktet där. Hammarskjölds bodde bort mot Öringhamn. Jag hade skåpbil förr och körde ut grönsaker. Vid den tiden skulle Dag Hammarskjöld bli generalsekreterare i FN och då fick jag äran att köra hans flyttningskoffert därnerifrån till Freys express i Stockholm.

Olle Andersson, f 1919
1945 ringde Olle Nisse Trygg. Då bodde han i Nytorp. På den tiden hade han en liten trädgård som han arrenderade av Gösta Boström nere i Nytorp. Jag fick 1:75 i timmen. 1946 hade jag avancerat så långt att Nisse erbjöd mig kompanjonskap. Vi köpte en liten Austin-bil.

Vi hade mycket kunder på Tyresö Brevik.

Tegelbrukshuset    
Kort historik om huset Tegelbruket, som låg vid Tegel­brukets nuvarande båtklubb nära Kalvfjärden. Majbritt Faith-Ell har fått uppgifterna av Lennart Grönblad.

Huset revs på 40-talet. Det har ägts av markis Lagergren. I huset bodde skomakare Karlsson, brunnsborrare Holger Karlsson med familj, ungkarlarna David Sandgren och Lennart Grönblad, en ungkarl Rudolf Andersson, en familj Margit och Evert Andersson, Berglund som skötte jord­bruket och hade jord där och en Gustavsson och Hilmer Gustavsson, snickare Hookies Johansson och Erik Eklund och Reinhold Gustavsson med fru och fem döttrar och en son.

Enligt Lennart Grönblad så bodde skogsarbetarna ofta med bara en järnspis i ett rum tillsammans. Det var tre våningar inklusive vind. Det fanns inget vatten indraget utan alla fick gå till Grankällan och hämta vatten i hink. Det är en brant backe som går upp från Tegelbruks­vägen i riktning mot Klövberget. Däruppe fanns det en stenlagd källa till vänster om vägen. Så man fick gå en bra bit för att hämta vatten till alla dessa människor.

Fortfarande finns det en förvuxen trädgård med slånbär och fruktträd, helt förvildad.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)