Komplettering till kaptel 3

 

 A: Barnen i Järlåsa

Vi nämner i denna mening att Bredsjö ligger nära Järlåsa, eftersom Gustaf Hörstadius två barn bodde där vissa år, omväxlande med boendet i Tyresö slott, gissningsvis i samband med studier i Uppsala. Hans två barn:

⊕ B: Auktionsannons 1892

En annan annons från tiden:

Stor Lösöreauktion

Genom öppen och frivillig auktion, som förrättas vid Tyresö gård i Tyresö socken Onsdagen den 21 och Torsdagen den 22 samt, om så erfordras, Fredagen den 23 innevarande Sept. med början kl. 11 f.m., låter Herr Advokatfiskalen m.m. G. F. Hörstadius, i anseende till egendomens försäljning och afflyttning från orten försälja största delen af de vid egendomen befintliga inre inventarierna:

   Möbler af alla slag, deraf en stor del antika,

   taflor, deribland flera större;

   koppar-, jern- och blecksaker;

   enklare glas och porslin;

   linne och duktyger;

   sängkläder, äfvensom diverse bättre åkdon.

Af mig kände, säkre köpare erhålla anstånd med betalningen till den 1 februari 1893: andra betala ovilkorligen kontant eller ställa antaglig borgen.

Matservering kommer att anordnas och foder åt medförda hästar finnes på stället mot kontant betalning.

För auktionsbesökande från Stockholm afgår ångbåt de två första dagarne från Räntmästaretrappan kl. 8.30 f. m.

    Vesterhaninge, Mulsta den 8 Sept. 1892

Hjalmar Fahlberg,

Kronolänsman.

Auktionsförrättare.

Ur Dagens Nyheter 13 september 1892

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)