Komplettering till kapitel 18

 

 

Här är den mer fullständiga litteraturförteckningen:

 

 

 

Asterisken * markerar verk som bara omfattar Brevikshalvön på ett indirekt sätt, medan andra delar av Tyresö finns med på ett historiskt intressant sätt.

 

AIX Arkitekter AB (2007) Klockargården och torpet Nytorp. A4. 14 sid.

 

AIX Arkitekter AB (2008) Edinsborg och torpet Fiskarro. A4. 10 sid.

 

Zeth Alvered (1996) Gregers Matssons räkenskaper. Samlingar utgivna av Svenska Fornkrift-Sällskapet, Häfte 263, Band 82. Uppsala 239 sid. (Bland annat om Brevikshalvöns tidigast kände arrendator Tyrgils i Dyvik år 1470.)

 

Olle Arrhenius (1947) Industrier i forna Tiders Södermanland. Sid 91-96 i Sörmlandsbygden.

 

J G Beskow (1941) Tyresö kyrka, dess historik och märkligare minnesmärken.* 24 sid. (Om kyrkan.)

 

Gun Björkman (1994) Maria Sophia De la Gardie: kvinna i stormaktstiden. Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen. 315 sid.

 

Allan Blomkvist (2003) Thyri och Björn, en vikingafamilj.* (Roman utan historiskt faktavärde.)

 

Lars Boisen (1985) Tyresö då och nu. 128 sid.

 

Monica Boman, red (1989) Estrid Ericson, Orkidé i vinterlandet. 152 sid.

 

Ragnar Boman & Ingrid Dahlberg (1975) Dansen kring guldkalven. 3:e upplagan. Askild & Kärnekull. 232 sid.

 

David Bracken, Ingvar Fredriksson (1999) Tyresöspeglingar. 32 sid.

 

David Bracken, Bo Stjernström (2006) Tyresö genom tiderna, skissblock. 36 sid.

 

David Bracken, Bo Stjernström (1984) Historiskt skissblock från Tyresö. 30 sid.

 

Peter Bratt (1989) Kulturhistoriska miljöer. 152 sid.

 

J-Y Brn (1914, nytryck 1983) Vålnaden på Tyresö. Vol I & II.* 288 sid. (Roman utan historiskt faktavärde.)

 

William Bruno (1954) Tegelindustrierna i Mälarprovinsen 1815-1950.* Uppsala.

 

Gustaf Brynnel (1980) Om Birger Sjöbergs släktbakgrund. Sid 10-25 i Birger Sjöbergssällskapets Årsbok 1980. (Om Birger Sjöbergs äldste kände förfader på Dyviks gård.)

 

Lars-Gunnar Bråvander (1981) Naturinventering Tyresö kommun. Huvudrapport. Cirka 150 sid. Stencil A4, plus kartbilagor.

 

Gunilla Byström (1996) Utö bergslagsområde.* 108 sid.

 

Octavia Carlén (1877) Tyresö gods och slott. Beskrivning.* J.W. Svenssons Förlag Stockholm. 24 sid.

 

Gustaf Celemsson, red (1944) Malmros: En bok om papper.* 461 sid.

 

Fataburen (1933) Nordiska Museets och Skansens årsbok 1933.* 390 sid. (Varav c 100 sid om Tyresö slott och donationen.)

 

Gerhard Flink (1995) Kung Valdemars segelled. Streiffert förlag. 155 sid.

 

Barbro Flodin (1979) Tyresö kyrka.* Konsthistoriskt inventarium Vol 179. Almqvist & Wiksell International, 121 sid.

 

Manne Flood (1931) Skärgårdsboken. 143 sid.

 

Sven Fornarve (1985) Södertörn: Kulturhistoriska strövtåg.* Liber. 136 sid. (En artikel om Tyresö slotts- och industrihistoria.)

 

Ingvar Fredriksson, Inga Britt Bildt, David Bracken (1996) Industrier och människor kring Follbrinksströmmen.* Tyresö kommun. 48 sid.

 

Åke Grundström (1976) Markisens slott Tyresö.* Liber tryck, Stockholm. 24 sid.

 

Helmer Gustavson, Elisabeth Svärdström (1971) Runfynd 1970. Sid 202-213 i Fornvännen.* (Om fyndet av runstenen vid Tyresö kyrka.)

 

Hans Axel Holm (1977) Lyssna till Sverige.* 165 sid. (Om Bollmora.)

 

Karin Grafström (1947) Några ortsnamn i Tyresö socken. Institutet för språk och folkminnen. Skrivmaskinupplaga av uppsats i A4. (www.sofi.se)

 

Ludvig Hammarskiöld (1944)  När man gjorde kanoner och krut vid Tyresö”. Artikel i Nordiska Muséets årsbok Fataburen 1944.*

 

Hedenstierna, Bertil (1989-1990). Skärgårdsöar och fiskekobbar: natur, bygd och näringsliv i Stockholms skärgård. 1 och 2. Monografier utgivna av Stockholms stad; 96. Stockholm: Rabén & Sjögren i samarbete med Kommittén för Stockholmsforskning

 

Dagny Hedenstierna (1951) Näringslivet i Sotholms härad under 1600-talet. sid 86-164 i Meddelande nr 78 från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola, samt särtryck i häfte 3-4 av Geografiska Annaler 1951.

 

Gunnar Hägglöf (1976) Porträtt av en familj. Norstedts. 206 sid. (Med foto av Breviks sommarstads åtta cykelungdomar sommaren 1912.)

 

Kaj Janzon & Sigurd Rahmqvist (2002) Tören: Svartlösa, Sotholm. Det medeltida Sverige, Band 2 Södermanland. 403 sid.

 

Erik Jonson (1939) Skärgårdshav.* 251 sid. (Bl.a om Huvudskär.)

 

Carl Arvid Klingspor (1885) Svenska slott och herresäten: Tyresö.* Z Haeggströms förslagsexpedition. 60 sid.

 

Siv Källstigen, David Bracken (1991) Tyresö kyrka 350 år. 11 sid.

 

Claes Lagergren (1923) Kronor av guld och törne. P A Norstedt & Söner, 393 sid.

 

Claes Lagergren (1940) Efterlämnade dagboksanteckningar. I (1888-1906.) Gebers. 443 sid.

 

Claes Lagergren (1953) Efterlämnade dagboksanteckningar. II (1906-1930.) Gebers. 500 sid.

 

Gunnar Lindberg (1959) Saltsjöbadens historia – jubiléumsskrift.* 485 sid. (Om järnvägsprojektet.)

 

Andreas Lindblom (1954) Utsikt från Skansen.* 215 sid. (Artikel om Tyresö slott och donationen.)

 

Iréne Lundberg (2010) Tyresån. Åtgärdsprogram 2010-2015. Rapport 2010:14 från Länsstyrelsen i Stockholms län. 29 sid + 12 bilagesidor.

 

Olov Lönnqvist (1973) Sörmlands karta genom fem sekler. Sörmländska handlingar nr 29. Sörmlands Hembygds- och museiförbund. 112 sid.

 

Ulf Lönnqvist (2004) Samhällsbyggarna – Tyresös moderna historia. Tyresö Nyheter. 187 sid.

 

Carl Lönroth (1931) En prästgårdsidyll i Tyresö mot slutet av 1800-talet.* 14 sid.

 

Olle Magnusson (1994) Gömmarens gåva. Längs rinnande vatten genom Södertörns historia. Södertörnsbiblioteket. Hanveden Förlag. 247 sid. (Sid 187-240 om Tyresö inklusive Kalvfjärden.)

 

Karl-Gunnar Norén (2007) Stockholms glömda bunkrar.* 167 sid.

 

Nordiska Museet (1933) En bok om Tyresö. 390 sid.

 

Nordiska Muséets årsbok Fataburen (1933)  390 sid. (Varav c 100 sid om Tyresö slott och donationen.)

 

Nordiska Muséets årsbok Fataburen (1935)* 311 sid. (Ett litet stycke om slottet.)

 

Nordiska Muséet (1997) Tyresö slott och park: en nationalromantisk idyll från sekelskiftet 1900. *Nordiska Museet. 64 sid.

 

Förlagsaktiebolaget Nordisk Kultur (1949): Södermanland i samlingsverket ”Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd, del 4”

 

Alf Nordström (1977) Vägvisare till kulturen i Stockholms län. Länsstyrelsen. 189 sid.

 

Alf Nordström (1969) Fornminnen i Tyresö.  26 sid.

 

Ellen Lundberg Nyblom (1932) Från Norrström till Arno.* 342 sid. (Roman, något om Tyresö.)

 

Helena Nyblom (1922) Mina Levnadsminnen, II, I Sverige 1864-1898. Albert Bonniers Förlag. (Sid 436-463 = ”Somrar på Tyresö”. )

 

Ulf Palme (1993) Minnen, att vara eller synas vara. 202 sid.

 

Ann Katrin Pihl Atmer (1998) Livet som levdes där måste smaka vildmark. Sportstugor och friluftsliv 1900-1945. 506 sid.

 

Lisbeth Rauden (1991) Församlingens moder, Tyresö kyrka 350 år.* 34 sid.

 

Fredrik Rooth (2006) Brobänken Tyresö. 30 sid.

 

Anne Sahlin (1996) Från vildmarksstråk till storstadssatellit.* 63 sid. (Mest om Bollmora.)

 

Jan-Bertil Schnell (2009) Tre strömmar: Industrihistoria i Tyresö. Tyresö kommun. 143 sid.

 

Skyddad natur i Stockholms län (1986) 363 sid. (varav 2 om Brevikshalvön och 4 om övriga Tyresö.)

 

Sven Sandstedt & Gösta Wijkman (1933) Stigar och stråk: 30 vandringar i Stockholmstrakten.* Bonniers 196 sid. (Två vandringar i Tyresö, dock ej på Brevikshalvön.)

 

Sten Selander (1954) Stockholms skärgård. 477 sid. (Tyresö och Huvudskär nämns på 18 sidor i denna klassiska bok.)

 

Gösta Selling (1977) Säterier och gamla gårdar i Stockholmstrakten.* Bonniers. 272 sid. (Med fyra sidor om Tyresö slott.)

 

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län (1998) Dalaröleden. 256 sid.

 

Mårten Stenberger, Bengt Thordeman (1935) 50 utfärdsmål från Stockholm. 254 sid. (I vår kommun beskrivs Tyresö slott.)

 

Anita & Bo Stjernström, red (2003) Vi minns när Tyresö gård var Tyresös centrum. Tyresö kommun. 120 sid.

 

Anita & Bo Stjernström, red (2008) Innanför Bogårdsmuren. Synligt och osynligt på Tyresö kyrkogård. Svenska Kyrkan, Tyresö församling. 108 sid.

 

Stockholms Byggnadsantikvarier (1997) Kulturmiljöer i Tyresö kommun. Översyn av Tyresös kulturminnesvårdsprogram. Arbetsmaterial 1997-10-02. 31 sid stencil A4.

 

Jan Sundfeldt, Bengt af Geijerstam (1986) Stockholms vildmarker. 158 sid. (Bl.a paddeltur Järlasjön – Tyresö slott. Något om Klövberget och dess grotta och om ett möjligt ”Strindbergs uppenbarelseberg”.)

 

Svenska kyrkan i Tyresö (2002) Trollbäckens kyrka 10 år.* 31 sid.

 

von Sydow, S Björkman (1940) Svenska gods och gårdar.

 

Elisabet Tegner (1967) Kulturhistorisk bebyggelse i Tyresö. Inventering år 1967 på uppdrag av Tyresö kulturnämnd. Cirka 300 sidor stencil i A4.

 

Elisabet Tegner (1970) Kumla gård 1700-1900, en historik.* 70 sid. Stencil i A4.

 

Dagny & Erik Thor (1971) Smultronställen. Utflyktsmål i stockholmstrakten. 89 sid. (Två sidors översiktlig beskrivning av Tyresö.)

 

Folke Thörn (1931) I skog och mark: 50 vandringar i Stockholms omgivningar. GLA. 249 sid. (En vandring på Brevikshalvön. Flera andra berör övriga Tyresö.)

 

Christer Topelius (1986) Sällsamheter söder om Stockholm: Södertörn. Rabén & Sjögren 318 sid. (Bland tio korta artiklar från Tyresö finns en om Telegrafberget och en om Klövbergsgrottorna.)

 

Gunnar Tunevi (1989) Minnen från min tid i Tyresö. Tyresö kommun. 31 sid.

 

Tyresö FörvaltningsAB (1933) En idealisk tillflyktsort året runt. (Mindre häfte.)

 

Tyresö kommun (1969) Tyresö från forntid till nutid – en kavalkad. 108 sid.

 

Tyresö kommun (1970) Prins Eugen ”Sommarmålaren på Tyresö”. 6 sid.

 

Tyresö kommun (1971) Dispositionsplan för strandområden inom Brevikshalvön, planperiod 1971-1981, oktober 1971. A4. 66 sid + 7 bilagor + 9 kartor.

Tyresö kommun (1971) Tyresö igår - idag- i morgon. 28 sid.

 

Tyresö kommun (1976) Förslag till kommunöversikt, upprättat okt 1976. A4. 7 sid + 3 kartor.

 

Tyresö kommun (1981) Tyresö igår – idag – imorgon. 25 sid.   

 

Tyresö kommun (1982) Bostadsförsörjningsprogram 1982-86. 66 sid.

 

Tyresö kommun (1983) Befolkningsstatistik 1983-02-01. 51 sidor stencil A4

 

Tyresö kommun (1985) Trivsamma Tyresö Fritid broschyrer 1 – 8.

 

Tyresö kommun (1985) Trivsamma Tyresö Kultur broschyrer 1 – 4.*

 

Tyresö kommun (1987) Alby från prästgård till friluftsgård.* 18 sid.

 

Tyresö kommun (1989) Översiktsplan, samrådshandling nov 89. A4. 29 sid

 

Tyresö kommun (1990) Tyresö mot år 2000: Förutsättningar, frågeställningar och idéer inför arbetet med kommunens översiktsplan. 23 sid.

 

Tyresö kommun (1989) Kulturpolitiskt program för Tyresö kommun, antaget av kommunfullmäktige 7 september 1989. 6 sid.

 

Tyresö kommun (1990) Tyresö igår – idag – imorgon. 15 sid.

 

Tyresö kommun (1994) Så minns vi Tyresö. Tyresöbor berättar. 79 sid. (flera berättelser från Brevikshalvön.)

 

Tyresö kommun (1996) Hur vill du ha det i Tyresö? En ny översiktsplan skal tas fram. juli 96. A4. 43 sid.

 

Tyresö kommun (1996) Program för friluftsområden 1995-96. Remissutgåva vintern 1996.

 

Tyresö kommun (1997) Så vill vi ha det i Tyresö – kommunledningens förslag till ny översiktsplan. 54 sid.

 

Tyresö kommun (1998) Översiktsplan för Tyresö kommun 1998. Utställning 15-dec 1997 – 16 februari 1998. 59 sid.

 

Tyresö kommun (1998) Naturinventering 1998. 77 sid (varav 6 om Brevikshalvön).

 

Tyresö kommun (1998) Tyresös fornminnen. 16 sid.

 

Tyresö kommun (2000) Sportstugeområdet Tyresö Strand.* 22 sid.

 

Tyresö kommun (2000) Historien på spåret kring slott och kyrka i gamla Tyresö.* Folder.

 

Tyresö kommun (2001) Promenadstråk, goda vägar till friskvård.  22 sid.

 

Tyresö kommun (2002) Fördjupad översiktsplan för östra Tyresö: Utställningshandling; Antagandehandling; Utställningsutlåtande; Diverse andra handlingar. Cirka 200 sidor.

 

Tyresö kommun (2006) Historien på spåret kring Tyresö – Flaten.* Folder.

 

Tyresö kommun (2006) Historien på spåret kring Alby friluftsgård och Uddby gård.* Folder

 

Tyresö kommun (2007) En smak av Tyresö, Tyresö centralkök 30 år.* 67 sid.

 

Tyresö kommunfullmäktige (2005) Ur Tyresös politiska historia 1935 – 2005. A4. 20 sid.

 

Tyresönäs Villaägareförening (1992) 50 år 1942-1992. 65 sid.

 

Leif Törnqvist (2007) Svenska borgar och fästningar.* 368 sid.

 

Waldemarsudde (2010) Prins Eugen - Målningar och skisser; En beståndskatalog. 638 sidor.

 

Eric Wennerholm (1982) Prins Eugen: Människan och konstnären – en biografi.* Bonniers. 251 sid.

 

Johan Åkerlund (1982) Tyresö slottspark igår och idag.* Särtryck ur Lustgården 1982, 8 sid.

 

Ola Åhlander (2001) Tyresös sötvattenfiskar.                     


___

* Boken omfattar bara Brevikshalvön på ett indirekt sätt, medan andra delar av Tyresö finns med på ett historiskt intressant sätt.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)